W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o.


Święty Wojciech 46,
66-300 Międzyrzecz

tel.: 95 742 76 23
fax: 95 742 76 24


email: sekretariat@mpwik.org


NIP: 596-12-15-537
REGON: 210369406

Kontakt

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o.


Święty Wojciech 46,
66-300 Międzyrzecz

tel.: 95 742 76 23
fax: 95 742 76 24


email: sekretariat@mpwik.org


NIP: 596-12-15-537
REGON: 210369406

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.06.2018

Statystyki strony Spółka MPWiK
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 952
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 858
Kierownictwo Spółki 672
Godziny pracy 493
Regulamin Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o.o. 385
Zarządzenie nr 04/12/2018 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ustalenia ceny netto na ścieki dowożone do punktu zlewnego 324
SCHEMAT ORGANIZACYJNY 282
Ogłoszenie w sprawie płukania sieci wodociągowej na terenie miasta Międzyrzecz w dniach od 12.06.2018 r. do 20.06.2018 r. 252
Taryfa na lata 2018-2021 (obowiązująca) 251
OPIS PROJEKTU 238
OGŁOSZENIE 231
Uchwała nr 12/2017 z dnia 09.11.2017 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego postepowania konkursowego w celu wyłonienia uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania fina 230
Lista Rankingowa wraz z wynikiem I Etapu oceny oferty najwyższej 223
Zarządzenie nr 02/01/2019 z dnia 10.01.2019 r 222
Uchwała nr 5/2019 z dnia 07.10.2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego postępowania konkursowego w celu wyłonienia uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za lata 2019-2020. 215
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 210
Zarządzenie nr 03/02/2017 z dnia 17.02.2017 r. Prezesa MPWiK Sp. z o.o. w sprawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ SPÓŁKĘ 206
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Międzyrzecz 198
Zarządzenie nr 02/12/2017 z dnia 22.12.2017 r. w sprawie ustalenia ceny netto na ścieki dowożone do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz 196
Zarządzenie nr 12/12/2011 z dnia 14.12.2011 r. 196
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 194
Informacja o ochronie danych osobowych w Przedsiębiorstwie 189
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 189
INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE 188
OGŁOSZENIE 182
Dane teleadresowe 181
AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 176
REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ SPÓŁKĘ 176
Uchwała Nr 8/2009 w sprawie powołania Prezesa Zarządu 174
Plan dyżurów na sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w okresie od 24.12.2015 r. do 01.01.2016 r 172
Komunikat w sprawie nowych wymagań technicznych w stosunku do wodomierzy leżących po stronie odbiorców 170
Informacje - Dofinansowanie z UE w ramach Funduszu Spójności 168
Zarządzenie nr 07/12/2016 z dnia 23.12.2016 r. w sprawie ustalenia ceny netto za ścieki dowożone do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków 168
Informacja o postępowaniu przetargowym - Pełnienie funkcji Koordynatora 166
KOMUNIKAT o zmianach cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujących od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r 166
Uchwała nr 11/I/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. 166
KOMUNIKAT o zmianach cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 164
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zamównienia publicznego "dostawa terminala wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami do pomiaru przepływu zimnej wody i zaprogramowanymi modułami 163
KRS 162
Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia dostawy wody na OW Głębokie 162
Uchwała nr 4/2010 Rady Nadzorczej Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Międzyrzeczu z dnia 25.08.2010 r. 162
Zarządzenie nr 01/01/2014 z dnia 28.01.2014 r., Prezesa Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie ustalenia ceny netto na ścieki dowożone do punktu zlewnego na ocz 162
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane 158
Uchała z dnia 04.10.2012 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dot. Postępowania konkursowego w celu wyłonienia uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki 157
Uchwała nr 12/I/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. 157
KOMUNIKAT o zmianach cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujących od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r 154
Informacja z otwarcia ofert - Pełnienie funkcji koordynatora 153
Zarządzenie nr 12/12/2014 z dnia 23.12.2014 r. w sprawie ustalenia ceny netto na ścieki dowożone do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Św. wojciechu 151
Uchwała z dnia 26.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia dot. Postępowania konkursowego w celu wyłonienia uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 147
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane 146
Statystyki strony Obsługa interesantów
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Załatwianie spraw 933
Wniosek o wydanie zapewnienia zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków 271
Wzór umowy o odprowadzanie ścieków bytowych lub przemysłowych 193
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę 190
Wniosek o wydanie warunków na zmianę opomiarowania wody 185
Wniosek o wydanie warunków technicznych na opomiarowanie 185
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków bytowych lub przemysłowych 176
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - z lokatorem 174
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 168
Wniosek o wypowiedzenie umowy zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków 162
Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego 146
WNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi 140
Wzór umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ścieków dla budynków wielolokalowych - z zarządcą 131
Wniosek o dokonanie odbioru końcowego wykonanych przyłączy 126
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci 79
Statystyki strony Jakość wody
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sprawozdanie z badań 82
Sprawozdanie z badań 60
Sprawozdanie z badań 57
Sprawozdanie z badań 53
Sprawozdanie z badań 53
Sprawozdanie z badań 45
Sprawozdanie z badań 32
Sprawozdanie z badań 22
Sprawozdanie z badań 18
Sprawozdanie z badań 17
Sprawozdanie z badań 16
Sprawozdanie z badań 12
Statystyki strony Awarie i remonty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
20 do 21 stycznia 2019 r. nastąpi 24 godzinna przerwa w dostawie wody 344
Nocne płukania sieci wodociągowych 294
Czasowy brak wody T. Zawadzkiego i S. Cyraniaka 01.09.2020 r. 70
Statystyki strony ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech według warunków kontraktowych ŻÓŁTY FIDIC – w formule zaprojektuj-wybuduj 86