W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o.


Święty Wojciech 46,
66-300 Międzyrzecz

tel.: 95 742 76 23
fax: 95 742 76 24


email: sekretariat@mpwik.org


NIP: 596-12-15-537
REGON: 210369406

Kontakt

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o.


Święty Wojciech 46,
66-300 Międzyrzecz

tel.: 95 742 76 23
fax: 95 742 76 24


email: sekretariat@mpwik.org


NIP: 596-12-15-537
REGON: 210369406

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.06.2018

Statystyki strony Spółka MPWiK
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 881
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 834
Kierownictwo Spółki 576
Godziny pracy 436
Regulamin Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o.o. 354
Zarządzenie nr 04/12/2018 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ustalenia ceny netto na ścieki dowożone do punktu zlewnego 287
SCHEMAT ORGANIZACYJNY 247
Ogłoszenie w sprawie płukania sieci wodociągowej na terenie miasta Międzyrzecz w dniach od 12.06.2018 r. do 20.06.2018 r. 229
OPIS PROJEKTU 220
Taryfa na lata 2018-2021 (obowiązująca) 206
Lista Rankingowa wraz z wynikiem I Etapu oceny oferty najwyższej 202
Uchwała nr 12/2017 z dnia 09.11.2017 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego postepowania konkursowego w celu wyłonienia uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania fina 200
Zarządzenie nr 02/01/2019 z dnia 10.01.2019 r 199
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 187
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 177
OGŁOSZENIE 176
Zarządzenie nr 03/02/2017 z dnia 17.02.2017 r. Prezesa MPWiK Sp. z o.o. w sprawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ SPÓŁKĘ 176
Zarządzenie nr 12/12/2011 z dnia 14.12.2011 r. 175
Zarządzenie nr 02/12/2017 z dnia 22.12.2017 r. w sprawie ustalenia ceny netto na ścieki dowożone do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz 174
INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE 173
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Międzyrzecz 172
Informacja o ochronie danych osobowych w Przedsiębiorstwie 171
Dane teleadresowe 167
Uchwała nr 5/2019 z dnia 07.10.2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego postępowania konkursowego w celu wyłonienia uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za lata 2019-2020. 166
Uchwała Nr 8/2009 w sprawie powołania Prezesa Zarządu 165
AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 159
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 159
REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ SPÓŁKĘ 154
Informacje - Dofinansowanie z UE w ramach Funduszu Spójności 153
Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia dostawy wody na OW Głębokie 153
Uchwała nr 11/I/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. 153
Informacja o postępowaniu przetargowym - Pełnienie funkcji Koordynatora 151
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zamównienia publicznego "dostawa terminala wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami do pomiaru przepływu zimnej wody i zaprogramowanymi modułami 150
KRS 149
Zarządzenie nr 07/12/2016 z dnia 23.12.2016 r. w sprawie ustalenia ceny netto za ścieki dowożone do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków 149
KOMUNIKAT o zmianach cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujących od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r 148
Zarządzenie nr 01/01/2014 z dnia 28.01.2014 r., Prezesa Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie ustalenia ceny netto na ścieki dowożone do punktu zlewnego na ocz 148
OGŁOSZENIE 147
Komunikat w sprawie nowych wymagań technicznych w stosunku do wodomierzy leżących po stronie odbiorców 145
Plan dyżurów na sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w okresie od 24.12.2015 r. do 01.01.2016 r 145
Uchwała nr 4/2010 Rady Nadzorczej Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Międzyrzeczu z dnia 25.08.2010 r. 145
Informacja z otwarcia ofert - Pełnienie funkcji koordynatora 144
KOMUNIKAT o zmianach cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 144
Uchwała nr 12/I/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. 144
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane 140
Uchała z dnia 04.10.2012 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dot. Postępowania konkursowego w celu wyłonienia uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki 140
KOMUNIKAT o zmianach cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujących od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r 137
Zarządzenie nr 12/12/2014 z dnia 23.12.2014 r. w sprawie ustalenia ceny netto na ścieki dowożone do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Św. wojciechu 136
Zarządzenie nr 10/12/2015 z dnia 23.12.2015 r. w sprawie ustalenia ceny netto za scieki dowożone do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków 132
Uchwała z dnia 26.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia dot. Postępowania konkursowego w celu wyłonienia uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 131
Statystyki strony Obsługa interesantów
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Załatwianie spraw 854
Wniosek o wydanie zapewnienia zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków 240
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę 180
Wniosek o wydanie warunków na zmianę opomiarowania wody 168
Wzór umowy o odprowadzanie ścieków bytowych lub przemysłowych 168
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - z lokatorem 163
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków bytowych lub przemysłowych 162
Wniosek o wydanie warunków technicznych na opomiarowanie 161
Wniosek o wypowiedzenie umowy zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków 149
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 147
Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego 134
WNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi 127
Wzór umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ścieków dla budynków wielolokalowych - z zarządcą 119
Wniosek o dokonanie odbioru końcowego wykonanych przyłączy 115
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci 63
Statystyki strony Jakość wody
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sprawozdanie z badań 57
Sprawozdanie z badań 42
Sprawozdanie z badań 41
Sprawozdanie z badań 39
Sprawozdanie z badań 38
Sprawozdanie z badań 30
Sprawozdanie z badań 15
Sprawozdanie z badań 13
Sprawozdanie z badań 8
Sprawozdanie z badań 6
Sprawozdanie z badań 5
Statystyki strony Awarie i remonty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
20 do 21 stycznia 2019 r. nastąpi 24 godzinna przerwa w dostawie wody 325
Nocne płukania sieci wodociągowych 243
Czasowy brak wody T. Zawadzkiego i S. Cyraniaka 01.09.2020 r. 37
Statystyki strony ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech według warunków kontraktowych ŻÓŁTY FIDIC – w formule zaprojektuj-wybuduj 50