Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.
Nazwa skróconaPełna nazwa
BOK
Biuro Obsługi Klienta
DPW Dział Produkcji Wody
e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
KRS
Krajowy Rejestr Sądowy Przedsiębiorców
BR Biuro Zarządu
PKD Polska Klasyfikacja Działalności
SUW Stacja Uzdatniania Wody
IGWP
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
UE Unia Europejska